Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 9 
Dátum a čas 7. 7. 2020 13:15 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozvaní europoslankyňe Lucie Ďuriš Nicholsonovej Národnou radou a o súhlase s jej vystúpením na 9. schôdzi NR SR.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 15
[P] Proti hlasovalo 68
[?] Zdržalo sa hlasovania 57
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 8