Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 9 
Dátum a čas 7. 7. 2020 13:06 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Opakovaná prezentácia.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 135
Hlasujúcich 14
[Z] Za hlasovalo 9
[P] Proti hlasovalo 3
[?] Zdržalo sa hlasovania 2
[N] Nehlasovalo 121
[0] Neprítomní 15