Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 7 
Dátum a čas 14. 5. 2020 11:08 
Číslo hlasovania 52 
Názov hlasovania Správa o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 (tlač 23). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 132
Hlasujúcich 130
[Z] Za hlasovalo 34
[P] Proti hlasovalo 50
[?] Zdržalo sa hlasovania 46
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 18