Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 4 
Dátum a čas 2. 4. 2020 14:09 
Číslo hlasovania 15 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Pčolinského.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 117
Hlasujúcich 117
[Z] Za hlasovalo 96
[P] Proti hlasovalo 4
[?] Zdržalo sa hlasovania 17
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 33