Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 25. 3. 2020 15:32 
Číslo hlasovania 18 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 29) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - B. Susko, bod 2.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 137
Hlasujúcich 137
[Z] Za hlasovalo 49
[P] Proti hlasovalo 88
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 13