Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 25. 3. 2020 13:07 
Číslo hlasovania 14 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára, aby sa dnes - 25.03.2020 rokovalo aj po 19.00 hodine.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 121
Hlasujúcich 120
[Z] Za hlasovalo 111
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 9
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 29