Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 25. 3. 2020 13:06 
Číslo hlasovania 13 
Názov hlasovania Hlasovanie o návrhu predsedu NR SR B. Kollára na zaradenie nových bodov ( tlač 32 a 33 ) do programu 3. schôdze.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 119
Hlasujúcich 117
[Z] Za hlasovalo 99
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 18
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 31