Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 24. 3. 2020 15:26 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 3. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. M. Kotleba.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 127
Hlasujúcich 122
[Z] Za hlasovalo 16
[P] Proti hlasovalo 27
[?] Zdržalo sa hlasovania 79
[N] Nehlasovalo 5
[0] Neprítomní 23