Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 3 
Dátum a čas 24. 3. 2020 15:25 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu predsedu NR SR B. Kollára.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 100
[P] Proti hlasovalo 13
[?] Zdržalo sa hlasovania 12
[N] Nehlasovalo 5
[0] Neprítomní 20