Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 58 
Dátum a čas 25. 2. 2020 17:13 
Číslo hlasovania 17 
Názov hlasovania Návrh vlády na vyslovenie nesúhlasu Národnej rady Slovenskej republiky S Dohovorom Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (tlač 1842). Hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým vyslovuje súhlas.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 113
Hlasujúcich 113
[Z] Za hlasovalo 17
[P] Proti hlasovalo 96
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 37