Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 56 
Dátum a čas 5. 12. 2019 18:33 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Galeka a Viskupiča, 2. návrh, bod 2.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 103
Hlasujúcich 102
[Z] Za hlasovalo 40
[P] Proti hlasovalo 5
[?] Zdržalo sa hlasovania 57
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 47