Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 56 
Dátum a čas 5. 12. 2019 16:40 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k návratu investičného zlata na územie Slovenskej republiky (tlač 1829). Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Dostála.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 124
Hlasujúcich 121
[Z] Za hlasovalo 58
[P] Proti hlasovalo 27
[?] Zdržalo sa hlasovania 36
[N] Nehlasovalo 3
[0] Neprítomní 26