Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 51 
Dátum a čas 28. 10. 2019 11:45 
Číslo hlasovania 229 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o školskom ombudsmanovi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1732) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 41
[P] Proti hlasovalo 25
[?] Zdržalo sa hlasovania 75
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 9