Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 12. 9. 2019 11:27 
Číslo hlasovania 132 
Názov hlasovania Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2019 (tlač 1562). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 136
[Z] Za hlasovalo 114
[P] Proti hlasovalo 7
[?] Zdržalo sa hlasovania 15
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 14