Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 11. 9. 2019 11:07 
Číslo hlasovania 49 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1519) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 11.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 135
Hlasujúcich 134
[Z] Za hlasovalo 109
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 25
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 15