Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:37 
Číslo hlasovania 42 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1429) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1, 2 a 4.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 145
Hlasujúcich 145
[Z] Za hlasovalo 0
[P] Proti hlasovalo 46
[?] Zdržalo sa hlasovania 99
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 5