Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:34 
Číslo hlasovania 38 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností (tlač 1597) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 144
[Z] Za hlasovalo 113
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 30
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 6