Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:18 
Číslo hlasovania 22 
Názov hlasovania Zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 1563) - druhé čítanie. Hlasovanie o pripomienke prezidentky Slovenskej republiky.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 147
Hlasujúcich 147
[Z] Za hlasovalo 99
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 46
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 3