Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:12 
Číslo hlasovania 17 
Názov hlasovania Výročná správa Slovenského pozemkového fondu za rok 2018 (tlač 1415). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 145
Hlasujúcich 145
[Z] Za hlasovalo 81
[P] Proti hlasovalo 34
[?] Zdržalo sa hlasovania 30
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 5