Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:11 
Číslo hlasovania 16 
Názov hlasovania Návrh účtovnej závierky Sociálnej poisťovne za rok 2018 (tlač 1494). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 146
Hlasujúcich 146
[Z] Za hlasovalo 82
[P] Proti hlasovalo 10
[?] Zdržalo sa hlasovania 54
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 4