Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:09 
Číslo hlasovania 14 
Názov hlasovania Správa o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska za rok 2018 (tlač 1314). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 143
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 125
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 16
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 7