Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:08 
Číslo hlasovania 13 
Názov hlasovania Správa o činnosti Slovenskej informačnej služby za rok 2018. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 146
Hlasujúcich 146
[Z] Za hlasovalo 122
[P] Proti hlasovalo 0
[?] Zdržalo sa hlasovania 24
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 4