Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 17:06 
Číslo hlasovania 11 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu posl. Zemanovej.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 140
Hlasujúcich 137
[Z] Za hlasovalo 64
[P] Proti hlasovalo 35
[?] Zdržalo sa hlasovania 38
[N] Nehlasovalo 3
[0] Neprítomní 10