Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 13:22 
Číslo hlasovania 10 
Názov hlasovania Hlasovanie o programe 49. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 110
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 30
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 6