Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 13:19 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Budaja.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 138
[Z] Za hlasovalo 29
[P] Proti hlasovalo 49
[?] Zdržalo sa hlasovania 60
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 12