Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 13:19 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Hegera.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 68
[P] Proti hlasovalo 24
[?] Zdržalo sa hlasovania 48
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 9