Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 13:18 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Antala.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 91
[P] Proti hlasovalo 19
[?] Zdržalo sa hlasovania 31
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 8