Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 13:17 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 4í. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Sopka.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 143
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 53
[P] Proti hlasovalo 19
[?] Zdržalo sa hlasovania 70
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 7