Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 49 
Dátum a čas 10. 9. 2019 13:05 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Prezentácia
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 130
Hlasujúcich 15
[Z] Za hlasovalo 11
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 3
[N] Nehlasovalo 115
[0] Neprítomní 20