Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 46 
Dátum a čas 18. 6. 2019 13:14 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Matovič.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 53
[P] Proti hlasovalo 65
[?] Zdržalo sa hlasovania 17
[N] Nehlasovalo 3
[0] Neprítomní 12