Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 30. 1. 2019 17:23 
Číslo hlasovania 50 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Antona HRNKA, Evy SMOLÍKOVEJ, Stanislava KMECA, Tibora BERNAŤÁKA a Juraja SOBOŇU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1222) - tretie čítanie. Hlasovanie o pristúpení k tretiemu čítaniu ihneď.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 142
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 69
[P] Proti hlasovalo 26
[?] Zdržalo sa hlasovania 45
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 8