Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 30. 1. 2019 17:16 
Číslo hlasovania 42 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 1198) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 16.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 143
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 119
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 21
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 7