Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 30. 1. 2019 17:14 
Číslo hlasovania 40 
Názov hlasovania Návrh na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Protokolom, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom informačnom systéme vozidiel a vodičských preukazov (EUCARIS) (tlač 1209) - tretie čítanie. Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 146
Hlasujúcich 146
[Z] Za hlasovalo 133
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 12
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 4