Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 30. 1. 2019 17:10 
Číslo hlasovania 35 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1197) - druhé čítanie. Hlasovanie o skrátení lehoty k návrhom podaným v rozprave.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 144
Hlasujúcich 142
[Z] Za hlasovalo 75
[P] Proti hlasovalo 51
[?] Zdržalo sa hlasovania 16
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 6