Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 30. 1. 2019 11:21 
Číslo hlasovania 31 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu, aby sa o tlači 1305 rokovalo dnes o 14.00 hod.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 139
Hlasujúcich 138
[Z] Za hlasovalo 85
[P] Proti hlasovalo 43
[?] Zdržalo sa hlasovania 10
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 11