Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 30. 1. 2019 11:15 
Číslo hlasovania 26 
Názov hlasovania Informácia o vydaných aproximačných nariadeniach vlády Slovenskej republiky v II. polroku 2018 a o zámere prijímania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v I. polroku 2019 (tlač 1299). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 141
[Z] Za hlasovalo 129
[P] Proti hlasovalo 11
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 9