Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 29. 1. 2019 17:11 
Číslo hlasovania 19 
Názov hlasovania Hlasovanie o procedurálnom návrhu podpredsedu NR SR Bugára k zmene prerokovania bodov 40. schôdze NR SR.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 139
[Z] Za hlasovalo 77
[P] Proti hlasovalo 61
[?] Zdržalo sa hlasovania 1
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 9