Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 29. 1. 2019 13:26 
Číslo hlasovania 12 
Názov hlasovania Hlasovanie o programe 40. schôdze NR SR ako o celku so schválenými zmenami a doplnkami.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 138
[Z] Za hlasovalo 102
[P] Proti hlasovalo 2
[?] Zdržalo sa hlasovania 34
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 12