Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 29. 1. 2019 13:21 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 1. návrh posl. Matoviča.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 136
[Z] Za hlasovalo 62
[P] Proti hlasovalo 56
[?] Zdržalo sa hlasovania 18
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 12