Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 40 
Dátum a čas 29. 1. 2019 13:18 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 40. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. 2. návrh posl. Simona.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 138
Hlasujúcich 138
[Z] Za hlasovalo 64
[P] Proti hlasovalo 11
[?] Zdržalo sa hlasovania 63
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 12