Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 29. 11. 2018 11:10 
Číslo hlasovania 40 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1139) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 15 a 31.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 145
Hlasujúcich 145
[Z] Za hlasovalo 62
[P] Proti hlasovalo 28
[?] Zdržalo sa hlasovania 55
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 5