Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 29. 11. 2018 11:06 
Číslo hlasovania 36 
Názov hlasovania Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k dokumentu OSN Globálny pakt o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii (tlač 1233). Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch z rozpravy - posl. Klus.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 141
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 19
[P] Proti hlasovalo 31
[?] Zdržalo sa hlasovania 85
[N] Nehlasovalo 6
[0] Neprítomní 9