Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 28. 11. 2018 11:06 
Číslo hlasovania 29 
Názov hlasovania Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja DANKA na prijatie uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k pracovnej definícii antisemitizmu vypracovanej Medzinárodnou alianciou pre pripomínanie holokaustu (IHRA) a prijatej jej 31 účastníckymi štátmi (vrátane Slovenskej republiky) dňa 26. mája 2016 v Bukurešti (tlač 1125). Hlasovanie o pozmeňujúcom návrhu predsedu NR SR A. Danka.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 128
Hlasujúcich 126
[Z] Za hlasovalo 100
[P] Proti hlasovalo 13
[?] Zdržalo sa hlasovania 13
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 22