Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 27. 11. 2018 17:26 
Číslo hlasovania 27 
Názov hlasovania Hlasovanie o návrhu na zmenu programu 38. schôdze NR SR .
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 134
Hlasujúcich 133
[Z] Za hlasovalo 81
[P] Proti hlasovalo 37
[?] Zdržalo sa hlasovania 15
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 16