Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 38 
Dátum a čas 27. 11. 2018 13:14 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 38. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Budaja.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 137
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 44
[P] Proti hlasovalo 65
[?] Zdržalo sa hlasovania 26
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 13