Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 34 
Dátum a čas 11. 9. 2018 13:16 
Číslo hlasovania
Názov hlasovania Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch k programu 34. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Návrh posl. Grendela.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 139
Hlasujúcich 137
[Z] Za hlasovalo 64
[P] Proti hlasovalo 8
[?] Zdržalo sa hlasovania 65
[N] Nehlasovalo 2
[0] Neprítomní 11