Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 26 
Dátum a čas 15. 2. 2018 11:04 
Číslo hlasovania 200 
Názov hlasovania Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PČOLINSKÉHO, Borisa KOLLÁRA, Milana KRAJNIAKA a Adriany PČOLlNSKEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (tlač 828) - prvé čítanie. Hlasovanie o tom, aby bol návrh zákona prerokovaný v druhom čítaní.
Výsledok hlasovania Návrh neprešiel
Prítomní 125
Hlasujúcich 125
[Z] Za hlasovalo 57
[P] Proti hlasovalo 8
[?] Zdržalo sa hlasovania 60
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 25