Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 26 
Dátum a čas 7. 2. 2018 17:08 
Číslo hlasovania 137 
Názov hlasovania Návrh prezidenta Slovenskej republiky na vol'bu člena Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (tlač 819). Hlasovanie o návrhu uznesenia.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 140
Hlasujúcich 140
[Z] Za hlasovalo 126
[P] Proti hlasovalo 14
[?] Zdržalo sa hlasovania 0
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 10