Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 11. 10. 2017 11:05 
Číslo hlasovania 22 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (tlač 655) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 5.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 136
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 76
[P] Proti hlasovalo 1
[?] Zdržalo sa hlasovania 58
[N] Nehlasovalo 1
[0] Neprítomní 14