Hlasovanie - grafické zobrazenie

Národná rada Slovenskej republiky - hlasovanie poslancov

Schôdza Schôdza č. 21 
Dátum a čas 10. 10. 2017 17:11 
Číslo hlasovania 16 
Názov hlasovania Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 630) - druhé čítanie. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch zo spoločnej správy výborov - body 1 až 24.
Výsledok hlasovania Návrh prešiel
Prítomní 135
Hlasujúcich 135
[Z] Za hlasovalo 102
[P] Proti hlasovalo 16
[?] Zdržalo sa hlasovania 17
[N] Nehlasovalo 0
[0] Neprítomní 15